261 45 53 78 kontakt@zplszczecin.pl
Zaznacz stronę

Regulamin

III EDYCJA

PRZEGLĄDU LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH SZCZECIN 2020

REGULAMIN

  1. Przegląd jest adresowany do osób, które ukończyły 18 lat.
  2. Przegląd ma charakter otwarty i konkursowy.
  3. Temat przewodni brzmi Filmowa klatka marzeń na podstawie utworów literackich.
  4. Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest nadesłanie jednego filmu.

Wymagania techniczne filmu:

  • Maksymalna długość filmu to 15 minut.
  • Film zgłoszony do przeglądu na etapie selekcji powinien być zapisany w jednym z wymienionych systemów: WMV, AVI, MP4, MOV.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania filmu z przeglądu na etapie prac Komisji Selekcyjnej z powodu niespełnionych wymogów Regulaminu oraz wadliwej jakości technicznej uniemożliwiającej projekcję.

5. Autorzy muszą złożyć oświadczenie zgody na publikację (ZAŁĄCZNIK nr 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku (ZAŁĄCZNIK nr 2).

6. Prace bez oświadczeń nie będą brały udziału w przeglądzie.

7. Zgłoszone do przeglądu prace nie mogą być publikowane wcześniej i do czasu ogłoszenia wyników oraz nie mogą być nagrodzone w innych konkursach i przeglądach.

8. Termin przesyłania prac na przegląd upływa 30 września 2020 r.

9. Prace należy przesłać:

  • Drogą elektroniczną (Plik mp4,video, etc lub link do pliku): kontakt@zlpszczecin.pl, w tytule e-maila należy napisać: PRZEGLĄD LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH – PLIF,
  • Na nośniku fizycznym (Płyta CD/DVD Pendrive etc) Pocztą na adres: ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE al. WOJSKA POLSKIEGO 90, 70-482 Szczecin z dopiskiem: PRZEGLĄD LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH – PLIF.

10. Poprzez udział w przeglądzie Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator (ZLP Oddział w Szczecinie).

12. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby Przeglądu, po jego zakończeniu dane wrażliwe zostaną usunięte.

13. Niniejszy regulamin, który może ulec zmianie jest dostępny na stronie internetowej Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie

14. Filmy będzie oceniać jury Przeglądu, które wyłoni zdobywcę głównej nagrody – statuetki Przeglądu Literackich Impresji Filmowych oraz przyzna wyróżnienia dla etiud. Wszystkie filmy, zakwalifikowane do konkursu będą zaprezentowane na uroczystym pokazie, o jego czasie i miejscu realizatorzy zostaną powiadomieni indywidualnie. W czasie tej prezentacji zostanie też przyznana Nagroda Publiczności.

15. Dodatkowe informacje o przeglądzie można uzyskać pod nr tel. 261 45 53 78.